ورود اعضا
سمینار سالیانه
تبلیغات
آمار کاربران
کاربران عضو : 6
حاضرین در سایت : 7
مهمانان حاضر : 7
اعضای حاضر : 0

اعضای حاضر در سایت
هیچ عضوی حاضر نیست!

معرفی 5 عضو آخر سایت
mehrnaz
fekri
sina
najafi
vahid103

کنفرانس های گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آبان ماه 96

محل برگزاری

ساعت

استاد راهنما

عنوان و سخنران

تاریخ

روز

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7

دوبینی: خانم دکتر فیضی

01/08/96

دو شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7

دکتر کریمیان

کپسولورکسیس: دکتر سیفی(فلو)

02/08/96

سه شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7:30

دکتر سهیلیان

Retinal Physiology & Psychophysics

:دکتر حسن پور(فلو)

03/08/96

چهار شنبه

سالن اجتماعات بیمارستان

لبافي­نژاد

12-7:30

Case report:دکتر روحانی، دکتردرویش پور، دکتر گلعلی پور

Attending Lectures: آقای دکتر ربیع

04/08/96

پنج شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7:30

دکتر باقری

TED(I)دکتر رحمانی:

06/08/96

شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7:30

دکتر فیضی

اپتیک نوروپاتی قدامی با ادم دیسک: دکتر کیانی

07/08/96

یک شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7

تجویز عینک : خانم دکتر آل طه

08/08/96

دو شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7

دکتر برادران

لنزهای فیکیک داخل چشمی: دکتر مسعودی(فلو)

09/08/96

سه شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7:30

دکتر مرادیان

Age Related Macular Degenerationدکتر نجفی:

10/08/96

چهار شنبه

سالن اجتماعات بیمارستان

لبافي­نژاد

12-7:30

سمینار باز آموزی رفراکشن

دبیر علمی: دکتر فرامرزی

11/08/96

پنج شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7:30

دکتر باقری

TED(II)دکتر شهرکی(فلو):

13/08/96

شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7:30

دکتر سهیلیان

ICG in Uveitisدکتر حسن پور(فلو):

14/08/96

یک شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7

گونیوسکوپی: دکتر یزدانی

15/08/96

دو شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7

دکتر فرامرزی

تکنیک های نوکلئوفراکتیس: دکتر فتوره چی

16/08/96

سه شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7:30

دکتر نوری نیا

Age Related Macular Degeneration (OCT,FA)

:دکتر رحیمی(فلو)

17/08/96

چهار شنبه

تعطیل رسمی(اربعین حسینی)

18/08/96

پنج شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7:30

دکتر باقری

NSOIدکتر اسماعیل نسب:

20/08/96

شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7:30

دکتر فیضی

اپتیک نوروپاتی قدامی بدون ادم دیسک: دکتر رحمانی

21/08/96

یک شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7

معاینات عصب بینایی گلوکوم: دکتر یزدانی

22/08/96

دو شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7

دکتر فیضی

دینامیک مایع زلالیه: دکتر کیانی

23/08/96

سه شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7:30

دکتر آذرمینا

Infectious Retinal & Choroidal Inflammation

:دکتر روزدار

24/08/96

چهار شنبه

سالن اجتماعات بیمارستان

لبافي­نژاد

12-7:30

Case report:دکتر نبوی، دکتر خورشیدی فر، دکتر موفقی

Attending Lectures: آقای دکتر شهسواری

25/08/96

پنج شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7:30

دکتر باقری

Vascular Tumorsدکتر بهناز:

27/08/96

شنبه

تعطیل رسمی

28/08/96

یک شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7

پریمتری: دکتر پاکروان

29/08/96

دو شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7

دکتر جعفری نسب

هیدرودایسکش- دیلانیاسیون: دکتر درویش پور

30/08/96

سه شنبه