ورود اعضا
سمینار سالیانه
تبلیغات
آمار کاربران
کاربران عضو : 6
حاضرین در سایت : 6
مهمانان حاضر : 6
اعضای حاضر : 0

اعضای حاضر در سایت
هیچ عضوی حاضر نیست!

معرفی 5 عضو آخر سایت
mehrnaz
fekri
sina
najafi
vahid103

کنفرانس های گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مهر ماه 96

محل برگزاری

ساعت

استاد راهنما

عنوان و سخنران

تاریخ

روز

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7:30

دکتر باقری

Orbital Anatomy:دکتر کارجو

01/07/96

شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7:30

دکتر آذر مینا

دیپلوپی((Iتا سر فلج عصب 3: دکتر صفری

02/07/96

یک شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7

تونومتری: دکتر اسفندیاری- دکتر دوزنده

03/07/96

دو شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7

دکتر برادران

آناتومی و فیزیولوژی قرنیه: دکتر اسماعیل نسب

04/07/96

سه شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7:30

دکتر مرادیان

Basic Anatomy Of The Retina:دکتر رحمانی

05/07/96

چهار شنبه

تعطیل

06/07/96

پنج شنبه

تعطیل رسمی

08/07/96

شنبه

تعطیل رسمی

09/07/96

یک شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7

میکروسکوپ جراحی: دکتر فکری

10/07/96

دو شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7

دکتر صدوقی

بیماریهای مادرزادی سگمان قدامی: دکتر اسماعیلی

11/07/96

سه شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7:30

دکتر دهقان

Metabolic Disease:دکتر حسن پور

12/07/96

چهار شنبه

سالن اجتماعات بیمارستان

لبافي­نژاد

12-7:30

Case report:دکتر ولی پور، دکتر سعیدی، دکتر برنا(فلوشیپ)

Attending Lectures: آقای دکتر عین اللهی

13/07/96

پنج شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7:30

دکتر باقری

Evaluation of Orbital Disorders(Examination):

دکتر بایگی

15/07/96

شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7:30

دکتر پاکروان

دیپلوپی((II: دکتر کیانی

16/07/96

یک شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7

معاینات استرابیسم

ایزوتروپی- اگزو تروپی: دکتر آل طه

17/07/96

دو شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7

دکتر کریمیان

بیوفیزیک دستگاه فیکو: دکتر عباسی(فلوشیپ)

18/07/96

سه شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7:30

دکتر سهیلیان

Retinal Degeneration Associated With Systemic Disease: دکتر بابایی

19/07/96

چهار شنبه

سمینار روز جهانی بینایی (مرکز تحقیقات چشم)

20/07/96

پنج شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7:30

دکتر باقری

Orbital Infectious Disorders(I):دکتر روزدار

22/07/96

شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7:30

دکتر یزدانی

درمان های جراحی گلوکوم: دکتر حاتمی(فلوشیپ)

23/07/96

یک شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7

تست های استرابیسم حسی- حرکتی: دکتر آل طه

24/07/96

دو شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7

دکتر

جعفری نسب

پروفایل های لیزر اگزایمر: دکتر رحیمی(فلوشیپ)

25/07/96

سه شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7:30

دکتر نوری نیا

Retinal Physiology &Psychophysics:

دکتر حسن پور (فلوشیپ)

26/07/96

چهار شنبه

سالن اجتماعات بیمارستان

لبافي­نژاد

12-7:30

Case report:دکتر آشناگر، دکتر نیک نژاد، دکتر حاتمی(فلوشیپ)

Attending Lectures: آقای دکتر صدوقی

27/07/96

پنج شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7:30

دکتر باقری

Orbital Infectious Disorders(II):دکتر روزدار

29/07/96

شنبه

کلاس درس بخش چشم زنان

9-7:30

دکتر پاکروان

فشار داخل چشمی و روش های ارزیابی آن: دکتر صفری

30/07/96

یک شنبه