ورود اعضا
سمینار سالیانه
تبلیغات
آمار کاربران
کاربران عضو : 6
حاضرین در سایت : 8
مهمانان حاضر : 8
اعضای حاضر : 0

اعضای حاضر در سایت
هیچ عضوی حاضر نیست!

معرفی 5 عضو آخر سایت
mehrnaz
fekri
sina
najafi
vahid103

برنامه کنفرانسهای سرویس یووئیت پاییز 96

موضوع کنفرانس

استاد راهنما

نام ونام خانوادگی

تاریخ

روز

ICG in Uveitis

دکتر سهیلیان

دکتر حسن پور (فلو)

14/08/96

یکشنبه

White dot Syndromes

دکتر سهیلیان

دکتر محمودی

12/09/96

یکشنبه