ورود اعضا
سمینار سالیانه
تبلیغات
آمار کاربران
کاربران عضو : 6
حاضرین در سایت : 5
مهمانان حاضر : 5
اعضای حاضر : 0

اعضای حاضر در سایت
هیچ عضوی حاضر نیست!

معرفی 5 عضو آخر سایت
mehrnaz
fekri
sina
najafi
vahid103

برنامه کنفرانسهای سرویس نوروافتالمولوژی پاییز 96

موضوع کنفرانس

استاد راهنما

نام ونام خانوادگی

تاریخ

روز

جشن آغاز سال تحصیلی

02/07/96

یکشنبه

ارزیابی بیمار با کاهش دید

دکتر پاکروان

دکتر صفری

16/07/96

یکشنبه

اپتیک نوروپاتی قدامی با ادم دیسک

دکتر فیضی

دکتر کیانی

07/08/96

یکشنبه

اپتیک نوروپاتی قدامی بدون ادم دیسک

دکتر فیضی

دکتر رحمانی

21/08/96

یکشنبه

اختلالات ایمنولوژیک با علائم نوروافتالمیک

دکتر آذر مینا

دکتر موسوی

05/09/96

یکشنبه

اختلالات ارثی و اختلالات عفونی با علائم نوروافتالمیک

دکتر پاکروان

دکتر بابایی

19/09/96

یکشنبه