ورود اعضا
سمینار سالیانه
تبلیغات
آمار کاربران
کاربران عضو : 6
حاضرین در سایت : 6
مهمانان حاضر : 6
اعضای حاضر : 0

اعضای حاضر در سایت
هیچ عضوی حاضر نیست!

معرفی 5 عضو آخر سایت
mehrnaz
fekri
sina
najafi
vahid103

برنامه کنفرانسهای سرویس رتین پاییز 96

موضوع کنفرانس

استاد راهنما

سخنران

تاریخ

روز

Baisc Anatomy

دکتر دهقان

دکتر رحمانی

05/07/96

چهارشنبه

Metabolic Disease

دکتر مرادیان

دکتر حسن پور

12/07/96

چهارشنبه

Retinal Degeneration Associated With Systemic Disease

دکتر نوری نیا

دکتر بابایی

19/07/96

چهارشنبه

Retinal Physiology & Psychophysics

دکتر آذرمینا

دکتر حسن پور (فلو)

26/07/96

چهارشنبه

Retinal Physiology & Psychophysics

دکتر سهیلیان

دکتر حسن پور (فلو)

03/08/96

چهارشنبه

Age Related Macular Degeneration

دکتر مرادیان

دکتر نجفی

10/08/96

چهارشنبه

Age Related Macular Degeneration (OCT,FA)

دکتر نوری نیا

دکتر رحیمی (فلو)

17/08/96

چهارشنبه

Infectious Retinal & Choroidal Inflammation

دکتر آذرمینا

دکتر روزدار

24/08/96

چهارشنبه

Infectious Retinal & Choro[i]idal Inflammation

دکتر سهیلیان

دکتر کارجو

01/09/96

چهارشنبه

Systemic Drug Induced Retinal Toxicity

دکتر مرادیان

دکتر اسماعیل نسب

08/09/96

چهارشنبه

تعطیل رسمی

15/09/96

چهارشنبه

Retinopathy Of prematurity

دکتر دهقان

دکتر برنا(فلو)

22/09/96

چهارشنبه

ضایعات مستعد کننده RD

دکتر مرادیان

دکتر صفری

29/09/96

چهارشنبه